Počúvajte a doplňte slová v tejto pesničke, po klinknutí “OK” sa vstup skontroluje. Ak určitým spojeniam a frázam nerozumiete, kliknite na "Forum" a zistite, či už niekto na túto otázku odpovedal, prípadne sa opýtajte Mika v angličtine.

Paper then you're Gold


 
 
 
You feed, you drink, you share, you give, oh you take, you keep
 
You play, you rest, you're , you're , you're wide awake
 
You're , you're , you rage, you're , you hold out your hand
 
You child, you boy, you girl, you woman, oh you man
 
 
Chorus
 
Your life seems full, but inside, inside a vase 
Which world you living on oh-ho? Your head so full of stars
 
It's only make believe yeh yeh, if you let it be,
The light that shines in you oh-ho let it shine on me
 
 
You drive, you walk, you dress the , the best that you can buy
 
You're , you shine, you're , you're , you're truth and then you lie
 
You cry, you shout, you're friend, you hate, you criticise, you're
 
You smile, you hide, you stand,  you're paper, you're paper then you're gold
 
 
 

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top