Počúvajte a doplňte slová v tejto pesničke, po klinknutí “OK” sa vstup skontroluje. Ak určitým spojeniam a frázam nerozumiete, kliknite na "Forum" a zistite, či už niekto na túto otázku odpovedal, prípadne sa opýtajte Mika v angličtine.

Chase the Clock

Need to

Take

 

Take
Not the clock 
Count the minutes
 
Nothing's it for me
 
My is half empty
 
Not half
And I'm full of about that fact
 
 
I to be Jack
Was Jack the
 
Now I'm sad, sad, dad, bad
I watch the telly 
Sit and watch the telly
belly
 
It's the only thing that
It's the only thing that changes
 
new to be wise 
Then
Face the facts 
Your life's thinner
 
And you’re getting fat
Flesh is
The spirit's
Yeh another week
on your feet
 
your face
 
You’re a
Off your face again
You should know better at your age, you should know better
 
Whatever, get it
 
I into my beer
 
Everything is fear
holds me in its fist and squeezes tight
 
Dark pushes out the light
And I'm , I'm tired all the time
It's in my , it's in my hands
There was nothing I couldn't do, nothing
Now there's nothing I can do
Get a , let
 
Let the old go, the new
 
Let the old go, seek the new
 
Annie's it right I think
She says,
'Draw a line, put the past on one side, put the future on the other
 
Then you decide which one you want to live on, then, you to your '
 

 


Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top