Počúvajte a doplňte slová v tejto pesničke, po klinknutí “OK” sa vstup skontroluje. Ak určitým spojeniam a frázam nerozumiete, kliknite na "Forum" a zistite, či už niekto na túto otázku odpovedal, prípadne sa opýtajte Mika v angličtine.

Psychadelic Girl


 

I've got such a , I can't

Don't know where I'm going, I forget my

Look at what you do, you me dizzy
Everything is whirling round on me
Girl, you're like a drug, my head is
Psychedelic girl you set me free

Could be winter/summer,
Day a month or year
Standing still at the of light,
While you’re with me here

in the morning, moves across the room
Spreads across the covers, then it you

Psychedelic girl, your so peaceful
Tell-tale of a heart, a heart so true
And I know you say you're just a woman
You can't see yourself, the things you do

I can be your
Shed my light on you
Illuminate the things you are
Give my love to you.

Girl you're like a drug, my head is fizzing
Psychedelic girl, you set me free

Could be winter/summer
Day a month a year
Standing still at the speed of ,
While you're with me here

 


Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top