Naša stránka je pre všetkých, ktorí sa pripravujú na skúšky z anglického jazyka a potrebujú si zlepšiť tri jazykové zručnosti - Listening, Reading a Language In Use.
Texty sú obsahovo zamerané na 25 maturitných tém, čo je vynikajúce, zvlášť pre maturantov.
Viete, že externá časť maturity je práve zameraná na tieto tri typy cvičení?
Preskúšajte sa v časovej tiesni, presne tak ako to bude na skúške.
Eng-Lan projekt Vám vytoril testovacie prostredie, ktoré vám vylepší šance na úspech.


1. Family 6. Healthcare 11.  Nature 16. Young Generation 21. Fashion
2. Art 7. Travel 12.  Science&Technology 17. Food 22. Books
3. Sport 8. Education 13. Society 18. Leisure 23. Role Models
4. Home 9. Employment 14. Communication 19. Multicultural Society 24. England
5. Shopping 10. Relationships 15. Mass Media 20. Tourism 25. Slovakia

Využite možnosť a precvičte si dané témy cez skype. Možnosť preskúšania. Zašlite email Mikovi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

S nami sa pripravíte sa na externú časť maturitnej skúšky cez typy cvičení ako Listening, Language in Use a taktiež Reading
 
Otestujte sa v časovom limite ako sa to bude vyžadovať na skúške
 
A popritom sa pripravte na ústnu maturitnú skúšku z angličtiny - cez vypracovaných 25 tém
 
 

Nové cvičenie: Precvičte si jenoduchý minulý čas, cez príbeh o tom ako sme šli na Kráľovu Hoľu

Pozrite si:Kráľova Hoľa Video
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top