Počúvajte a doplňte slová v tejto pesničke, po klinknutí “OK” sa vstup skontroluje. Ak určitým spojeniam a frázam nerozumiete, kliknite na "Forum" a zistite, či už niekto na túto otázku odpovedal, prípadne sa opýtajte Mika v angličtine.

Fun Day
 

 

Oh I’m  down, I’m  down,

I’ve  down here before

And It’s dark down here, it’s dark down here

I can’t  you no more

 

Oh I you, I  you,

I promised things

And I to you, I to you

Cos things just the same.

 

Oh the plans I , the plans I

I them every day

And I them, I them

Then they simply away

 

Oh there’s colour, so much colour

But I black and white

And when I my hands, I my hands

I up my eyes

 

Oh I get in, I get in

I my self-destruct

Oh the loving things, the loving things

I simply

 

And there’a no reason for, no reason for

The things I and

And I I’m sorry, I I’m sorry

And you me off anew

 

 


Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top