Počúvajte a doplňte slová v tejto pesničke, po klinknutí “OK” sa vstup skontroluje. Ak určitým spojeniam a frázam nerozumiete, kliknite na "Forum" a zistite, či už niekto na túto otázku odpovedal, prípadne sa opýtajte Mika v angličtine.


Out of time

 

 
You'll find her
In the part of night
In a dark compare
 
The season
A cold beyond most
Where and words are freezing
 
She sits and stares
Looks for words despair
To show her has fallen
 
How love has left her dead
On the white of her bed
 
Tells only the story
 
 
Chorus
 
What could it be that she so wrong?
He'd in a song
And finish his own verse the unrehearsed
No rhythm left no rhyme
 
He's left her out of time
 
He's left her out of time
He's her out of time
 
So out of time........
 
 
Is this the place,
That he used to go 
That he couldn't
 
She asks
How could it ever be 
He'd want this kind of
 
There's nothing to gain
 
In out the pain 
It hurts so selfishly
 
To all your tomorrows 
A legacy of
Is just a
 
Chorus 
 

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top